Maalim Seif kidedea, pata wagombea ubunge na uwakilishi hapa

Mkurugenzi wa Uchaguzi wa Chama Cha Wananchi (CUF) Omar Ali Shehe akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na uamuzi uliofanywa na Baraza Kuu la Chama hicho kuhusu wagombea
Mkurugenzi wa Uchaguzi wa Chama Cha Wananchi (CUF) Omar Ali Shehe akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na uamuzi uliofanywa na Baraza Kuu la Chama hicho kuhusu wagombea

Chama Cha Wananchi (CUF) kimewatangaza wagombea ambao waliingia katika kinyanganyiro cha kuwania ubunge na uwakilishi baada ya kupita katika hatua zote kwa mujibu wa taratibu hizo ambapo uamuzi wa Baraza Kuu la Taifa limepitisha uamuzi wake na kuwateuwa baadhi ya wagombea hao, huku Maalim Seif Sharif Hamad akiwa amepita bila ya kupigwa kwa kura za siri 56 zote zilimpa kura ya NDIO bila ya kigugumizi. Kwa taarifa zaidi bofya hapa ili upate majina ya wajumbe wote. 

WAGOMBEA WALIOTEULIWA NA CHAMA NAFASI ZA UBUNGE NA UWAKILISHI

JIMBO LA MJI MKONGWE

 1. Ismail Jussa Ladhu (Uwakilishi)
 2. Ali Abdalla Ali Saleh (Ubunge)

JIMBO LA JANG’OMBE

 1. Ali Haji Mwadini (Uwakilishi)
 2. Moh’d Yussuf Maalim (Ubunge)

JIMBO LA RAHALEO

(WAGOMBEA HAWAJAPATIKANA)

JIMBO LA KIKWAJUNI

 1. Moh’d Khalfan Sultani (Uwakilishi)

JIMBO LA CHUMBUNI

 1. Maulid Suleiman Juma (Uwakiilishi)
 2. Omar Ali Khamis (Ubunge)

JIMBO LA KWAMTIPURA

 1. Amina Rashid Salum (Uwakilisihi)
 2. Abdi Seif Hamad (Ubunge)

JIMBO LA MAGOMENI

 1. Yussuf Idrisa Mudu (Uwakilishi )
 2. Ahmed Khamis Hamad (Ubunge)

JIMBO LA MPENDAE

 1. Ali Hamad Ali (Uwakilishi)
 2. Omar Moh’d Omar (Ubunge)

JIMBO LA AMANI

 1. Khamis Rashid Abeid (Uwakilishi)
 2. Khamis Silima Ame (Ubunge)

JIMBO LA KWAHANI

 1. Hassan Juma Hassan (Uwakilishi)
 2. Khamis Mussa Haji (Ubunge)

JIMBO LA MAGOGONI

 1. Abdilahi Jihad Hassan (Uwakilishi)
 2. Saleh Moh’d Saleh (Ubunge)

JIMBO LA BUBUBU

 1. Juma Duni Haji (Uwakilishi)
 2. Juma Khamis Juma (Ubunge)

JIMBO LA MFENESINI

 1. Saleh Khamis Omar (Uwakilishi)
 2. Hassan Othman Makame (Ubunge)

JIMBO LA MTONI

 1. Nassor Ahmed Mazrui (Uwakilishi)
 2. Ali Ame Ali (Ubunge)

JIMBO LA DOLE

 1. Yussuf Omar Muhine (Uwakilishi)
 2. Khamis Msabah Mzee (Ubunge)

JIMBO LA DIMANI

 1. Moh’d Hashim Ismail (Uwakilishi)
 2. Khalid Said Suleiman (Ubunge)

JIMBO LA KIEMBE SAMAKI

 1. Mansour Yussuf Himid (Uwakilishi)
 2. Moh’d Nassor Moh’d (Ubunge)

JIMBO LA MWANAKWEREKWE

 1. Ussi Juma Hassan (Uwakilishi)
 2. Ali Salum Khamis (Ubunge)

JIMBO LA FUONI

 1. Sleiman Simai Pandu (Uwakilishi)
 2. Moh’d Juma Aminia (Ubunge)

JIMBO L A NUNGWI

 1. Hassan Jani Masoud (Uwakilishi)
 2. Yussuf Haji Khamis (Ubunge)

JIMBO LA MATEMWE

 1. Nahoda Khamis Haji (Uwakilishi)
 2. Dunia Haji Pandu (Ubunge )

JIMBO LA MKWAJUNI

 1. Haji Kesi Haji (Uwakilishi)
 2. Khamis Masoud Nasor (Ubunge)

JIMBO LA CHAANI

 1. Khamis Amour Vuai (Uwakilishi)
 2. Khatib Ali Juma (Ubunge)

JIMBO LA TUMBATU

 1. Makame Haji Makame (Uwakilishi)
 2. Rashid Khamis Rashid (Ubunge)

JIMBO LA DONGE

 1. Sleiman Ahmed Sleiman (Uwakilishi)
 2. Kombo Moh’d Kombo (Ubunge)

JIMBO LA BUMBWINI

 1. Zahran Juma Mshamba (Uwakilishi)
 2. Moh’d Amour Moh’d (Ubunge)

JIMBO LA KITOPE

 1. Hassan Khatib Kheir (Uwakilishi)
 2. Mwinshaha Shehe Abdalla (Ubunge)

JIMBO LA UZINI

 1. Asha Simai Issa (Uwakilishi)
 2. Adam Ali Wazir (Ubunge)

JIMBO LA KOANI

 1. Khamis Malik Khamis (Uwakilishi)
 2. Shaaban Iddi Ame (Ubunge)

JIMBO LA CHWAKA

 1. Arafa Shauri Mjaka (Uwakilishi )
 2. Ali Khamis Ame (Ubunge)

JIMBO LA MAKUNDUCHI

(HAJAPATIKANA )

JIMBO LA MUYUNI

 1. Asha Abdu Haji (Uwakilishi)
 2. Baswira Hassan Suleiman (Ubunge)

JIMBO LA TUMBE

 1. Mmanga Moh’d Hemed (Uwakilishi)
 2. Rashid Ali Abdalla (Ubunge)

JIMBO LA MICHEWENI

 1. Subeit Khamis Faki (Uwakilishi)
 2. Haji Khatib Kai (Ubunge)

JIMBO LA KONDE

 1. Issa Said Juma (Uwakilishi)
 2. Khatib Said Haji (Ubunge)

JIMBO LA MGOGONI

 1. Abubakar Khamis Bakar (Uwakilishi)
 2. Juma Kombo Hamad (Ubunge)

JIMBO LA WETE

 1. Dr, Suleiman Ali Yussuf (Uwakilishi)
 2. Mbarouk Salum  Ali (Ubunge)

JIMBO LA OLE

 1. Hamad Masoud Hamad (Uwakilishi)
 2. Rajab Mbarouk Moh’d (Ubunge)

JIMBO LA GANDO

 1. Said Ali Mbarouk (Uwakilishi)
 2. Othman Omar Haji (Ubunge)

JIMBO LA MTAMBWE

 1. (UWAKILISHI HAJAPATIKANA)
 2. Khalifa Moh’d Issa (Ubunge)

JIMBO LA KOJANI

 1. Hassan Hamad Omar (Uwakilishi)
 2. Hamad Salum Maalim (Ubunge)

JIMBO LA CHAKE CHAKE

 1. Omar Ali Shehe (Uwakilishi)
 2. Yussuf Kaiza Makame (Ubunge)

JIMBO LA CHONGA

 1. Khamis Faki Marango (Uwakilishi)
 2. Moh’d Juma Khatib (Ubunge)

JIMBO LA ZIWANI

 1. Moh’d Ali Salum (Uwakilishi)
 2. Ahmed Juma Ngwali (Ubunge)

JIMBO LA WAWI

 1. Khalifa Abdalla Ali (Uwakilishi)
 2. Juma Hamad Omar (Ubunge)

JIMBO LA CHAMBANI

 1. Moh’d Mbwana Hamad (Uwakilishi)
 2. Yussuf Salim Husein (Ubunge)

JIMBO LA KIWANI

 1. Hija Hassan Hija (Uwakilishi)
 2. Abdalla Haji Ali (Ubunge)

JIMBO LA MKANYAGENI

 1. Tahir Aweis Moh’d (Uwakilishi)
 2. Moh’d Habibu Juma Mnyaa (Ubunge)

JIMBO LA MKOANI

 1. Seif Khamis Moh’d (Uwakilishi)
 2. Ali Khamis Seif (Ubunge)

JIMBO LA MTAMBILE

 1. Abdalla Bakar Hassan (Uwakilishi)
 2. Masoud Abdalla Salim (Ubunge)
Advertisements

2 Replies to “Maalim Seif kidedea, pata wagombea ubunge na uwakilishi hapa”

 1. Hongereni CUF lakini baadhi ya maeneo mumebugi step kama TUMBATU kwa mgombea huyo aliyeshindwa kusimamia kura zake na ambaye wananchi wanamlalamikia na kwakuwa mpizani wake Haji Kheri ndiye anayemzamini kwenye mambo fulani fulani basi kazi ipo kwelikweli kuweza kuwajenga wananachi wamuamini tena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s